KURZY PRE DETI

Športovanie detí patrí k najprirodzenejším prostriedkom karatay escort bayan ich zdravého telesného a  duševného vývoja. K napĺňaniu tejto myšlienky chceme prispieť i my uskutočnením  týchto športových aktivít pre deti – korčuľovanie, lyžovanie, plávanie.

KORČUĽOVANIE

Cieľom výcviku je zvládnutie rovnováhy pri chôdzi, v pohybe, jazda  vpred, zmena smeru, zastavenie. Výcvik sa uskutočňuje v skupinách podľa  výkonnosti, pod vedením inštruktorov, v rozsahu 10 výcvikových hodín. Miesto výcviku – podľa aktuálnej ponuky.

 

PLÁVANIE

Výcviky sa uskutočňujú zvyčajne v plavárni Slovnaft – Vlčie hrdlo a v plavárni na Pasienkoch. Cieľom výcviku detí je odstrániť strach pred vodným prostredím, zvládnuť splývanie, základy kraula, znaku. Deti sú podľa pohybovej úrovne rozdelené do skupín. Výcvik v rozsahu 10 hodín.

 

 

 

 

Športovanie detí patrí k najprirodzenejším prostriedkom ich zdravého telesného a duševného vývoja. K napĺňaniu tejto myšlienky chceme prispieť i my uskutočnením týchto športových aktivít pre deti – korčuľovanie, lyžovanie, plávanie.
E:\skolka\Moje dokumenty\FOTO\Korculovanie januar 2010\SAM_0014.JPG

 

 

KORČUĽOVANIE

Cieľom výcviku je zvládnutie rovnováhy pri chôdzi, v pohybe, jazda vpred, zmena smeru, zastavenie. Výcvik sa uskutočňuje v skupinách podľa výkonnosti, pod vedením inštruktorov, v rozsahu 10 výcvikových hodín. Miesto výcviku – podľa aktuálnej ponuky.

E:\skolka\Moje dokumenty\FOTODOKUMENTACIA\20092010\Lyzovanie februar 2010\SAM_0241.JPG

 

 

LYŽOVANIE

Výcviky sa uskutočňujú zvyčajne v lyžiarskom stredisku Pezinská Baba, Zochova chata. Deti podľa pohybovej úrovne pod vedením inštruktorov trénujú jazdu po spádnici, zmenu smeru a jazdu vlekom.

E:\skolka\Moje dokumenty\FOTODOKUMENTACIA\20092010\Plavanie\SAM_1229.JPG

 

 

PLÁVANIE

Výcviky sa uskutočňujú zvyčajne v plavárni Slovnaft – Vlčie hrdlo a v plavárni na Pasienkoch. Cieľom výcviku detí je odstrániť strach pred vodným prostredím, zvládnuť splývanie, základy kraula, znaku. Deti sú podľa pohybovej úrovne rozdelené do skupín. Výcvik v rozsahu 10 hodín.

FeedBack
„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich