Plán aktivít 2018/2019

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA V MŠ
Termín: podľa aktuálnej ponuky v priebehu celého školského roka

KURZ KORČUĽOVANIA PRE ZAČIATOČNÍKOV A POKROČILÝCH –  tr.
Termín:

MIKULÁŠSKA BESIEDKA s fotografovaním (bez účasti rodičov)
Termín: december 2018

VIANOČNÁ BESIEDKA PRE RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV – Vonku zima, teplo v nás
Termín: december 2018

NÁVŠTEVA I. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY HLBOKÁ CESTA –  tr.
Termín:

ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ, PRÍPRAVA NA VSTUP DO ZŠ
Termín:

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
Termín: február 2019

NÁVŠTEVA KNIŽNICE NA GAŠTANOVEJ ul.
Termín: marec 2019

VÝCHOVNÝ KONCERT hudobného telesa V MŠ –  CAPELLA HARMÓNIA
Termín: apríl 2019

VYCHÁDZKA NA SLAVÍN
Termín: apríl 2018

OSLAVA MDD – ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA
Termín: jún 2019

KONCOROČNÝ POLDENNÝ VÝLET
Termín: jún 2019

SLÁVNOSTNÁ ROZLÚČKA SO ŠKOLÁKMI
Termín: jún 2019

KURZ PLÁVANIA –  tr.
Termín: máj, jún 2019

 

E:\skolka\Moje dokumenty\FOTODOKUMENTACIA\20092010\Divadielko 4 ročné obdobia 20.4.2010\vyber\SAM_0522.JPG

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA V MŠ
Termín: podľa aktuálnej ponuky v priebehu celého školského roka

 

 

 

VÝSTAVA BÁBOK VÝTVARNÍČKY V.KLIMTOVEJ V STAROMESTSKEJ KNIŽNICI escort konya – deti III. triedy
Termín: október 2010
KURZ KORČUĽOVANIA PRE ZAČIATOČNÍKOV A POKROČILÝCH – deti III.triedy
Termín: november 2010
E:\skolka\Moje dokumenty\FOTODOKUMENTACIA\20102011\Mikuláš\SAM_2455.JPG

MIKULÁŠSKA BESIEDKA s fotografovaním (bez účasti rodičov)
Termín: december 2010

 

 

 

VIANOČNÁ BESIEDKA PRE RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV – Vonku zima, teplo v nás
Termín: december 2010
NÁVŠTEVA I. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY HLBOKÁ CESTA – deti III. triedy
Termín: január 2011
ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ, PRÍPRAVA NA VSTUP DO ZŠ – PREDNÁŠKA S DISKUSIOU PhDr. DAGMAR KALÁSZOVEJ – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva, Brnianska ul.
Termín: január 2011
E:\skolka\Moje dokumenty\FOTODOKUMENTACIA\20092010\Lyzovanie februar 2010\SAM_0241.JPG

KURZ LYŽOVANIA – deti III. triedy
Termín: január, február 2011, podľa snehových podmienok

 

 

 

VESMÍR OČAMI DETÍ – účasť v celoslovenskej výtvarnej súťaži
Termín: február 2011
FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
Termín: marec 2011
NÁVŠTEVA KNIŽNICE NA GAŠTANOVEJ ul.
Termín: marec 2011
VÝCHOVNÝ KONCERT hudobného telesa V MŠ -CAPELLA HARMÓNIA
Termín: apríl 2011
E:\skolka\Moje dokumenty\FOTODOKUMENTACIA\20092010\Bratislava-vytvarna kolaz 2010\SAM_0595.JPG

VYCHÁDZKA NA SLAVÍN
Termín: apríl 2011

 

 

 

SLÁVNOSTNÁ BESIEDKA KU DŇU MATIEK A OTCOV PRE RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV
Termín: máj 2011
E:\skolka\Moje dokumenty\FOTODOKUMENTACIA\20102011\Kruzky v MS\SAM_2129.JPG

UKÁŽKA ČINNOSTI KRÚŽKU ANGLIČTINKA PRE RODIČOV
Termín: máj, jún 2011

 

 

 

UKÁŽKA ČINNOSTI KRÚŽKU NEMČINKA PRE RODIČOV
Termín: máj, jún 2011
UKÁŽKA ČINNOSTI KRÚŽKU POHYBOVO-TANEČNEJ PRÍPRAVY PRE RODIČOV
Termín: máj, jún 2011
OSLAVA MDD – ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA
Termín: jún 2011
KONCOROČNÝ POLDENNÝ VÝLET
Termín: jún 2011
SLÁVNOSTNÁ ROZLÚČKA SO ŠKOLÁKMI
Termín: jún 2011
E:\skolka\Moje dokumenty\FOTODOKUMENTACIA\20092010\Plavanie\SAM_1229.JPG

KURZ PLÁVANIA – deti III.triedy
Termín: máj, jún 2011

 

 

 

ÚČASŤ DETÍ V SÚŤAŽIACH ČASOPISU ZVONČEK
Termín: priebežne počas celého roka
FeedBack
„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain