HISTÓRIA MŠ

Dovoľte krátky pohľad do našej kroniky:

2. máj 1947  zriadená jednotriedna Štátna opatrovňa v ZŠ na Gorazdovej 20

od 1. 2. 1952  so stravovaním – 45 detí

1. september 1958  presťahovaná MŠ do Osobitnej školy pre nahluchlých na Hroboňovej ulici

od 1. 6. 1959 dvojtriedna MŠ – 65 detí

2.november 1960  presťahovaná MŠ do účelovo postavenej MŠ na Gorazdovej escort konya č. 4 (vtedajšie označenie), naďalej dvojtriedna MŠ.

1. november 1963  z dvojtriednej MŠ vzniká trojtriedna škola s kapacitou 90 detí

1. september 1990  tri triedy, kapacita 60 detí

september 2010 tri triedy, 70 detí

článok o 50. výročí v novinách

 

Zoznam riaditeliek

Šk. rok 1950/51


Magda Pechová 1946/1947  –  1950/1951    (5 rokov)
Terézia Karásková  1951/1952 – 1954/1955 (4 roky)
A. Tajmárová 1955/1956  (1 rok)
A. Boboková 1956/1957   (1 rok)
Emília Kolejáková 1957/1958  – 1968/1969  (11 rokov)
Vlasta Ondrišová 1969/1970 – 1972/1973 (4 roky)
Alžbeta Kozičová, rod. Švrčková 1973/1974 – 1991/1992 (18 rokov)
V tunajšej MŠ pôsobila ako učiteľka od roku 1959.
Výchovno-vzdelávacej činnosti detí sa venovala 43 rokov.

 

Mária Hančíková, rod. Šmátralová vyd. 1992/1993 – 2003/2004       (12 rokov)
V tunajšej MŠ pôsobí ako učiteľka od roku 1978.
PhDr. Eva Luknárová, rod. Krejčiová Od roku 2004/2005
V tunajšej MŠ pôsobí ako učiteľka od roku 1982.

 

 

 

Zoznam učiteliek

Podľa toho, ako prichádzali do našej MŠ

Šk. rok 1976/1977

1.   Magda Pechová
2.   Terézia Karásková
3.   Mária Vadovičová
4.   A. Tajmárová
5.   A. Boboková
6.   Emília Kolejáková
7.   Edita Laubeová
8.   Zora Braxatorisová
9.   Alžbeta Švrčková
10. Anna Husárová
11. Mária Košťálová
12. p. uč. Čočková
13. Veronika Gregorová
14. Vlasta Ondrišová st.
15. Mária Benková
16. Anna Mihočková, vyd. Stenzelová
17. Mária Snohová
18. Lívia Šišuláková
19. Katarína Krejčiová, vyd. Pijáková, Torzewski
20. Emília Bednáriková
21. Marta Kallayová
22. Emília Matejičková
23. Oľga Mikovičová
24. Drahomíra Tillová, vyd. Červeňáková
25. Mária Mikulová
26. Jana Harachová
27. Darina Dulová
28. Božena Nemcová, vyd. Kukumbergová
29. Vilma Áčová
30. Mária Kasalová
31. Viera Šlapková
32. Vlasta Ondrišová ml.
33. Soňa Palachová – Šteinhűbelová
34. Mária Sláviková
35. Anna Mikulčíková, vyd. Kubišová
36. Ľubica Habajová, vyd. Bušovská
37. Mária Gažová
38. Mária Lehoczká
39. Mária Šmátralová, vyd. Hančíková
40.. Veronika Strapková
41. Dorka Roľná
42. Eva Astalošová
43. Valeková Ľubica
44. Emília Ifčičová, vyd. Hanúsková
45. Jana Bohunská
46. Ľubica Lančiová
47. Eva Krejčiová, vyd. Luknárová
48. Viera Stráňavová
49. Ivana Magulová
50. Zuzana Dulová, vyd. Mertusová
51. Terézia Bartková
52. Melinda Turzová
53. Iveta Ridošková
54. Anna Kačenová
55. Ľudmila Považanová
56. Jana Korcová, vyd. Mašková
57. Irena Magulová
58. Ivana Prochádzková
59. Denisa Callová
60. Sylvia Matovská, vyd. Pálová
61. Oľga Kanková
62. Martina Rákocziová
63. Jana Gazarková
64. Radoslava Bednárová
65. Magdalena Černáková
66. Melinda Dvorská
67. Zuzana Bajcsyová, vyd. Gábrišová
68. Štefánia Košnárová
69. Anna Marettová
70. Ivana Brachová
71. Beáta Kováčová

FeedBack
„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich