OBJEKT MŠ

Materská škola sa nachádza v prekrásnom, tichom prostredí, v tesnej blízkosti Horského parku na Gorazdovej ulici konya escort bayan 6 v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. V roku 2009 sa uskutočnila generálna oprava strechy, výmena okien za plastové, rekonštrukcia kotolne a školskej záhrady. Fotodokumentáciu rekonštrukcie tu. Bol vymaľovaný celý interiér, ktorý je vybavený novým nábytkom pre deti zohľadňujúci rastové parametre detí. V júli 2011 plánujeme generálnu rekonštrukciu sociálnych zariadení pre deti. Je typizovaná ako dvojtriedna, v prevádzke od roku 1961, od roku 1964 ako trojtriedna s celodennou výchovnou starostlivosťou o deti, spravidla od 3 do 6 rokov. Poskytuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Je umiestnená v samostatnej prízemnej budove postavenej v roku 1960. Šatňa, jedáleň, umyváreň a WC sú spoločné pre tri triedy. Časť šatne slúži ako telocvičňa.
V triedach sú deti rozdelené podľa veku. Spravidla 1.trieda 3-4 ročné deti, 2.trieda 4-5 ročné deti, 3.trieda 5-6 ročné deti a tak, ako si to vyžaduje organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu. Samostatné spálne nemáme, ležadlá denne na odpoludňajší odpočinok detí rozkladajú a skladajú školníčka a upratovačka.
V školskej jedálni sa denne varí a pripravuje pre deti desiata, obed a olovrant. V prístavbe sa nachádzajú zrekonštruované priestory na krúžkovú činnosť a relaxačné činnosti detí so samostatným sociálnym zariadením.

Školská záhrada pred budovou materskej školy slúži aj ako okrasná a zároveň pre potreby detí na pohybové hry detí (pieskovisko, drevený preliezkový domček).
Školská záhrada (časť, ktorá slúži ako detské ihrisko) je zatrávnená, s asfaltovými chodníkmi, vybavená účelovými detskými lanovými preliezkami, vežou so šmykľavkou, strunovými hojdačkami (zvieratkami), dreveným vláčikom, tabuľou na písanie kriedou, prenosnými lavičkami a stolom, tartanovým panákom na skákanie, domčekom, drevenými kladinami, dvoma pieskoviskami. Všetky pieskoviská sú chránené pred slnkom.

Školský dvor pred MŠ aj za MŠ slúžia výhradne deťom materskej školy.

FeedBack
„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich