ZAMESTNANCI MŠ

PERSONÁLNE OBSADENIE ŠKOLY v školskom roku 2018/19
   
   
P E D A G O G I C K Í  Z A M E S T N A N C I :  
   
 1. PhDr. LUKNÁROVÁ Eva, riaditeľka tr. Motýliky
 2. GAŽOVÁ MÁRIA tr. Motýliky
   
 3. Mgr. HROMÁDKOVÁ Lucia tr.  Sovičky
 4. PhDr. SEKERKOVÁ Bibiana tr.  Sovičky
   
 5. HANČÍKOVÁ MÁRIA tr. Žabky
 6. Mgr. PATÁKOVÁ Daša tr. Žabky
   
 7. Mgr. HOLÍKOVÁ Zlatica, zástupkyňa riaditeľky tr. Včielky
 8. SVITKOVÁ Katarína tr. Včielky
   
 9. LENČEŠOVÁ Barbora tr. Mravčeky
 10. DEBNÁROVÁ Andrea tr. Mravčeky
   
 11.SLEZIAKOVÁ Magdaléna tr. Lienky
 12. TURANSKÁ Iveta tr. Lienky  
N E P E D A G O G I C K Í  Z A M E S T N A N C I :
   
1. SEKÁČOVÁ Andrea školníčka
2. ACHBERGEROVÁ Miriam upratovačka
3. SLOBODOVÁ Margita upratovačka
   
Z A M E S T N A N C I  Š K O L S K E J   J E D Á L N E :
   
1.  HRDLIČKOVÁ Adriana vedúca
   
2.  BILIKOVÁ Eleonóra hlavná kuchárka
   
3. ACHBERGEROVÁ Zitka pomocná kuchárka
4.
FeedBack
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich