Prehľad prázdnin šk. roka

ORGANIZÁCIA ŠK. ROKA 2017/2018

Prázdniny v ZŠ:

Jesenné prázdniny sa začínajú 30. 10. 2017  a končia sa 31. 10. 2017. Vyučovanie sa začína 02. 11. 2017 (štvrtok).

Vianočné prázdniny sa začínajú 23. 12. 2017 (sobota) a končia sa 05. 01. 2018 (piatok). Vyučovanie sa začína 08. 01. 2018 (pondelok).

Polročné prázdniny sa začínajú 02.02. 2018 (piatok) a končia sa 04. 02. 2018 (nedeľa). Vyučovanie sa začína 05. 02.2018 (pondelok).

Jarné prázdniny sa začínajú 03. 03.2018 (sobota) a končia 11. 03. 2018 (nedeľa). Vyučovanie sa začína 12. 03. 2018 (pondelok).

Veľkonočné prázdniny sa začínajú 29. 03. 2018 (štvrtok) a končia 03. 04. 2018 (utorok). Vyučovanie sa začína 04. 04. 20178(streda).

Letné prázdniny sa začínajú 02. 07. 2018 (pondelok) a končia 31. 08. 2018 (piatok). Vyučovanie sa začína 03.09. 2018 (pondelok).

 

 

 

FeedBack