ZDRUŽENIE RODIČOV MATERSKEJ ŠKOLY GORAZDOVA

GORAZDOVA 6, 811 04 BRATISLAVA

Právna forma: Združenie

IČO: 31 807 313

Dátum vzniku: 02.02.2005

Číslo účtu: 2620818363/1100

Stanovy ZRMŠG

FeedBack