O NÁS

PREVÁDZKA MŠ

Materská škola cieľavedome a zámerne podporuje komplexný rozvoj a učenie sa detí. Zabezpečuje poldennú a celodennú výchovu a vzdelávanie (edukáciu).

Denná dĺžka poskytovania predprimárneho vzdelávania je  je každoročne prerokovaná so zákonnými zástupcami detí na prvom stretnutí rodičov detí materskej školy, odsúhlasuje  ju  zriaďovateľ materskej školy – Mestská časť Bratislava – Staré Mesto.

Denná dĺžka poskytovania predprimárneho vzdelávania- 7:00-17:00h.

FeedBack
„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich