O NÁS

PREVÁDZKA MŠ

Materská škola prostredníctvom školského vzdelávacieho programu “Dajme deťom korene,aby mohli rásť”, garantuje kvalitu inštitucionálneho predprimárneho vzdelávania.
Materská škola sa osobitne zameriava na zdravý životný štýl, zvyšovanie pohybovej aktívnosti detí, aktívny vzťah k životnému prostrediu, environmentálne aktivity, oboznamovanie sa detí so slovenským ľudovým folklórom, slovenskými ľudovými tradíciami a s cudzími jazykmi.
Zabezpečuje celodennú výchovu od 07:00 do 17:00 hod.

FeedBack
„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich