OBJEKT MŠ

Materská škola sa nachádza v prekrásnom, tichom prostredí, v tesnej blízkosti Horského parku na Gorazdovej ulici 6 v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. V roku 2009 sa uskutočnila generálna oprava strechy, výmena okien za plastové, rekonštrukcia kotolne a školskej záhrady. Fotodokumentáciu rekonštrukcie tu. Bol vymaľovaný celý interiér, ktorý je vybavený novým nábytkom pre deti zohľadňujúci rastové parametre detí. V júli 2011 plánujeme generálnu rekonštrukciu sociálnych zariadení pre deti. Je typizovaná ako dvojtriedna, v prevádzke od roku 1961, od roku 1964 ako trojtriedna s celodennou výchovnou starostlivosťou o deti, spravidla od 3 do 6 rokov. Poskytuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Je umiestnená v samostatnej prízemnej budove postavenej v roku 1960. Šatňa, jedáleň, umyváreň a WC sú spoločné pre tri triedy. Časť šatne slúži ako telocvičňa.
V triedach sú deti rozdelené podľa veku. Spravidla 1.trieda 3-4 ročné deti, 2.trieda 4-5 ročné deti, 3.trieda 5-6 ročné deti a tak, ako si to vyžaduje organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu. Samostatné spálne nemáme, ležadlá denne na odpoludňajší odpočinok detí rozkladajú a skladajú školníčka a upratovačka.
V školskej jedálni sa denne varí a pripravuje pre deti desiata, obed a olovrant. V prístavbe sa nachádzajú zrekonštruované priestory na krúžkovú činnosť a relaxačné činnosti detí so samostatným sociálnym zariadením.

Školská záhrada pred budovou materskej školy slúži ako okrasná, v prípade potreby na pohybové hry detí.
Školská záhrada (časť, ktorá slúži ako detské ihrisko) je zatrávnená, s asfaltovými chodníkmi, vybavená účelovými detskými lanovými preliezkami, vežou so šmykľavkou, strunovými hojdačkami (zvieratkami), dreveným vláčikom, tabuľou na písanie kriedou, prenosnými lavičkami a stolom, tartanovým panákom na skákanie, domčekom, drevenými kladinami, hojdačkou, dvoma pieskoviskami. Školský dvor slúži výhradne deťom materskej školy.

FeedBack