POZOR! NA ZNÁMOSŤ SA DÁVA, VEĽMI DOBRÁ SPRÁVA, ŽE OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU RODIČOV MATERSKEJ ŠKOLY GORAZDOVA 6, SA PODARILO ZNOVA ÚSPEŠNE ZAREGISTROVAŤ DO ZOZNAMU POBERATEĽOV 2 % ZA ROK 2017!

9. feb, 2018     Žiadne príspevky    Kategória: AKTUALITY, INFO

POZOR! POZOR! NA ZNÁMOSŤ SA DÁVA, VEĽMI DOBRÁ SPRÁVA,
ŽE OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU RODIČOV MATERSKEJ ŠKOLY GORAZDOVA 6, SA PODARILO ZNOVA ÚSPEŠNE ZAREGISTROVAŤ DO ZOZNAMU POBERATEĽOV 2 % ZA ROK 2017!
To znamená, že môžete opäť venovaním 2% (3%) zo zaplatenej dane, finančne podporiť zveľaďovanie a podnetnosť výchovno-vzdelávacieho prostredia a zážitkového učenia vašich detí v materskej škole i mimo nej. Tlačivo Vyhlásenia si nájdete vo svojej mailovej pošte, alebo v osobných košíčkoch vašich detí.
ĎAKUJEME, VÝBOR ZRMŠG,KOLEKTÍV MATERSKEJ ŠKOLY a DETI

Vážení rodičia,

radi by sme vás opäť po roku poprosili o darovanie 2% podielu zaplatenej dane za rok 2017 na zlepšovanie výchovno-vzdelávacieho prostredia našej materskej školy podnetnými didaktickými pomôckami a hračkami, na realizáciu zaujímavých kultúrno – vzdelávacích a športových podujatí pre deti a účelné dovybavenie rozšíreného dvora na plnohodnotné hry detí vonku.
Tešíme sa, že z roka na rok sa nám aj s vašou pomocou darí výrazne skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces a prostredie materskej školy Gorazdova 6 a tak uskutočňovať kvalitný vzdelávací proces vašich detí.
Dovoľujeme si Vám zaslať Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane v elektronickej podobe v dvoch formách, jedna je editovateľná a druhá nie.
V materskej škole Vám dáme ešte Vyhlásenie v papierovej podobe.
Oslovte prosím aj svojich rodinných príslušníkov, priateľov a známych, aby pomohli dobrej veci.
Veľmi pekne darcom v mene detí vopred ďakujeme. Vážime si Vašu spoluprácu a pomoc.

S úctou výbor ZRMŠG a celý kolektív materskej školy.

vyhlasenie-2-2017

vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_01-2018


FeedBack
„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde