POZOR! NA ZNÁMOSŤ SA DÁVA, VEĽMI DOBRÁ SPRÁVA, ŽE OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU RODIČOV MATERSKEJ ŠKOLY GORAZDOVA 6, SA PODARILO ZNOVA ÚSPEŠNE ZAREGISTROVAŤ DO ZOZNAMU POBERATEĽOV 2 % ZA ROK 2017!

9. feb, 2018     Komentáre vypnuté na POZOR! NA ZNÁMOSŤ SA DÁVA, VEĽMI DOBRÁ SPRÁVA, ŽE OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU RODIČOV MATERSKEJ ŠKOLY GORAZDOVA 6, SA PODARILO ZNOVA ÚSPEŠNE ZAREGISTROVAŤ DO ZOZNAMU POBERATEĽOV 2 % ZA ROK 2017!    Kategória: AKTUALITY, INFO

POZOR! POZOR! NA ZNÁMOSŤ SA DÁVA, VEĽMI DOBRÁ SPRÁVA,
ŽE OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU RODIČOV MATERSKEJ ŠKOLY GORAZDOVA 6, SA PODARILO ZNOVA ÚSPEŠNE ZAREGISTROVAŤ DO ZOZNAMU POBERATEĽOV 2 % ZA ROK 2017!
To znamená, že môžete opäť venovaním 2% (3%) zo zaplatenej dane, finančne podporiť zveľaďovanie a podnetnosť výchovno-vzdelávacieho prostredia a zážitkového učenia vašich detí v materskej škole i mimo nej. Tlačivo Vyhlásenia si nájdete vo svojej mailovej pošte, alebo v osobných košíčkoch vašich detí.
ĎAKUJEME, VÝBOR ZRMŠG,KOLEKTÍV MATERSKEJ ŠKOLY a DETI

Vážení rodičia,

radi by sme vás opäť po roku poprosili o darovanie 2% podielu zaplatenej dane za rok 2017 na zlepšovanie výchovno-vzdelávacieho prostredia našej materskej školy podnetnými didaktickými pomôckami a hračkami, na realizáciu zaujímavých kultúrno – vzdelávacích a športových podujatí pre deti a účelné dovybavenie rozšíreného dvora na plnohodnotné hry detí vonku.
Tešíme sa, že z roka na rok sa nám aj s vašou pomocou darí výrazne skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces a prostredie materskej školy Gorazdova 6 a tak uskutočňovať kvalitný vzdelávací proces vašich detí.
Dovoľujeme si Vám zaslať Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane v elektronickej podobe v dvoch formách, jedna je editovateľná a druhá nie.
V materskej škole Vám dáme ešte Vyhlásenie v papierovej podobe.
Oslovte prosím aj svojich rodinných príslušníkov, priateľov a známych, aby pomohli dobrej veci.
Veľmi pekne darcom v mene detí vopred ďakujeme. Vážime si Vašu spoluprácu a pomoc.

S úctou výbor ZRMŠG a celý kolektív materskej školy.

vyhlasenie-2-2017

vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_01-2018


FeedBack
„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde