VALNÉ ZHROMAŽDENIE ZDRUŽENIA RODIČOV MŠ

12. sep, 2018     Komentáre vypnuté na VALNÉ ZHROMAŽDENIE ZDRUŽENIA RODIČOV MŠ    Kategória: INFO


VÁŽENÍ RODIČIA,
SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE ZDRUŽENIA RODIČOV MATERSKEJ ŠKOLY GORAZDOVA 6, KTORÉ SA USKUTOČNÍ V STREDU
19. SEPTEMBRA 2018 o 17,00 hod. v TUNAJŠEJ MŠ.
PROGRAM:
1. Predstavenie pedagogického tímu i ostatných zamestnancov.
2. Školský poriadok, odsúhlasenie prevádzky.
3. Plán práce školy v šk. roku 2018/19 a spolupráca so ZRMŠG.
4. Členstvo v ZRMŠG.
5. Voľba členov výkonného výboru Združenia rodičov MŠ, triednych dôverníkov, voľba zástupcu rodičov do Rady školy.
6. Pokladničná správa za šk. rok 2017/18.
7. Schválenie výšky rodičovského príspevku v šk. roku 2018/19
8. Diskusia.
9. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť!
Mgr.art. Martin Bollo, predseda ZRMŠG
za MŠ PhDr. Eva Luknárová, riad. MŠ


FeedBack
„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich